Display: visual, text

Česká geologická služba - Geofond

www.geofond.cz [current version]

Stránky obsahující informace o Geofondu, údaje o území, statistická data, statistické výkazy, ročenky a webové aplikace.

Publisher: ČGS - Geofond

Geopark Železné hory

www.geoparkzh.cz [current version]

Stránky Geoparku Železné hory. Obsahují informace o geologické lokalitě, geoturistice a fotogalerii.

Publisher: Společnost přátel Železných hor

Sborník geologických věd

www.geology.cz/sbornik/ [current version]

Sborník přinášející široké spektrum výsledků geologických výzkumů obsahuje edice Antropozoikum, Geologie, Hydrogeologie a inženýrská geologie, Ložisková geologie a mineralogie, Paleontologie, Užitá geofyzika, Technologie a geochemie.

Publisher: Česká geologická služba

1