Display: visual, text

Česká geologická služba

www.geology.cz [current version]

Informace o České geologické službě, výzkumné činnosti, Státní geologické službě, geodatech, vzdělávání a dalším

Publisher: Česká geologická služba

Česká geologická společnost

www.geologickaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, pobočkách, konferencích, novinkách a exkurzích. Součástí zpravodaj společnosti

Publisher: Česká geologická společnost

Geopark Český ráj

www.geoparkceskyraj.cz [current version]

Internetová prezentace Geoparku Český ráj informující o geoparku, pojmu geopark, geo fenoménech, geo vzdělávání, geo stezce a dalším

Publisher: Sdružení Český ráj

Geoscience engineering

geoscience.cz [current version]

Časopis v angličtině obsahující plné texty vědeckých a odborných příspěvků z oblasti výzkumu v geovědních oborech. Součástí dřívější ročníky Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Hornicko-geologická fakulta

Sborník geologických věd

www.geology.cz/sbornik/ [current version]

Sborník přinášející široké spektrum výsledků geologických výzkumů obsahuje edice Antropozoikum, Geologie, Hydrogeologie a inženýrská geologie, Ložisková geologie a mineralogie, Paleontologie, Užitá geofyzika, Technologie a geochemie.

Publisher: Česká geologická služba

1