Display: visual, text

Bulletin of Geosciences

www.geology.cz/bulletin/ [current version]

Mezinárodní recenzovaný časopis publikující příspěvky z oblasti geologie, paleontologie a příbuzných oborů.

Publisher: Česká geologická služba

Česká geologická služba

www.geology.cz [current version]

Informace o České geologické službě, výzkumné činnosti, Státní geologické službě, geodatech, vzdělávání a dalším

Publisher: Česká geologická služba

Česká geologická služba - Geofond

www.geofond.cz [current version]

Stránky obsahující informace o Geofondu, údaje o území, statistická data, statistické výkazy, ročenky a webové aplikace.

Publisher: ČGS - Geofond

Geologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/geologie/ [current version]

Informace o sekci, studiu, vědě a výzkumu, ústavech, Geologické knihovně, Chlupáčovu muzeu historie Země a Mineralogickém muzeu.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geologie

Geologie, mineralogie, historie dolování

www.velebil.net [current version]

Informace o minerálech, jejich vzniku, výskytu, těžbě a využití určené začínajícím i pokročilým zájemcům.

Publisher: Velebil, Dalibor

Geopark Železné hory

www.geoparkzh.cz [current version]

Stránky Geoparku Železné hory. Obsahují informace o geologické lokalitě, geoturistice a fotogalerii.

Publisher: Společnost přátel Železných hor

Geoscience engineering

geoscience.cz [current version]

Časopis v angličtině obsahující plné texty vědeckých a odborných příspěvků z oblasti výzkumu v geovědních oborech. Součástí dřívější ročníky Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Hornicko-geologická fakulta

Geospeleos

www.geospeleos.com [current version]

Stránky s informacemi o lokalitách v Českém Krasu, Petrbokově memoriálu, klubových expedicích a dalších aktivitách našeho klubu. Součástí stránek je i rozsáhlý archiv obsahující fotografe o speleologii a speleopotápění a nově i videa a virtuální prohlídky.

Publisher: Česká speleologická společnost, základní organizace 1-05, Geospeleos

Institut geologického inženýrství : hornicko-geologická fakulta

geologie.vsb.cz [current version]

Stránky institutu působícího v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín. Kromě informací o studiu jsou na stránkách k dispozici i výukové texty.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Institut geologického inženýrství

Jihomoravské muzeum ve Znojmě : přírodovědné sbírky JJM

www.znojmuz.cz/digitalizace/index.php [current version]

Zdroj obsahuje fotografie a kresby zástupců z oblasti fauny, flóry a geologie vyskytujících se ve Znojemském kraji

Publisher: Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Journal of Geosciences

www.jgeosci.org [current version]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině zabývající se nejrůznějšími aspekty povahy a vzniku vyvřelých a metamorfovaných hornin

Publisher: Česká geologická společnost

Mineral.cz : minerály na českém internetu

mineral.cz [current version]

Informační portál o minerálech a nerostech nejen pro sběratele obsahující zajímavé články a fotogalerii

Publisher: Drašnar, Jiří

1 2