Display: visual, text

České předsednictví Evropské unie 2009 : předsednictví v srdci Evropy

arliament.cz [current version]

Přehled akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Podrobně rozepsaná agenda, tiskové zprávy, programy, fotogalerie

Publisher: Parlament. Senát. Kancelář; Parlament. Poslanecká sněmovna. Kancelář

EPortál

eportal.cz [current version]

Pravicově orientovaný webový portál polemizující o české politice a významu Evropské unie a jejím směřování

Publisher: Český portál

EuPortál

euportal.cz [current version]

Pravicově orientovaný webový portál polemizující o významu Evropské unie a jejím směřování

Publisher: Český portál

EuRabia

eurabia.cz [current version]

Pravicově orientovaný webový portál polemizující o dopadech imigrace muslimů do Evropy

Publisher: Český portál

Euractiv.cz : vaše internetová brána do Evropy

euractiv.cz [current version]

Český informační portál o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech.

Publisher: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Eur-lex : přístup k právu Evropské unie

eur-lex.europa.eu [current version]

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů

Publisher: Úřad pro úřední tisky

Euroskop.cz : věčně o Evropě

euroskop.cz [current version]

Oficiální zdroj informací o Evropské unii a členství České republiky v ní

Publisher: Úřad vlády ČR

EU2009.cz : České předsednictví Evropské unie

www.eu2009.cz [current version]

Informace o českém předsednictví Evropské unie od 1.1.2009 do 1.7.2009. Detailně rozepsaná agenda, události během tohoto období, základní informace o Evropské unii. Součástí jsou bohaté fotogalerie z jednotlivých setkání a dalších společenských akcí

Publisher: Úřad vlády ČR

Evropa mladýma očima : jedeme v tom společně

archiv.crdm.cz/www.evropamladymaocima.cz/ [current version]

Stránky kampaně na podporu českého předsednictví EU, jejímž cílem je přiblížit české předsednictví a fungování EU dětem a mladým lidem

Publisher: Česká rada dětí a mládeže

Hospodářsko-ekonometrický portál

nevimajan.protokol.cz [current version]

Portál podávající alternativní pohled na oblasti dění hospodářské politiky v rámci uceleného systému národního hospodářství České republiky a Evropské unie

Publisher: Nevima, Jan

Literární soutěž Naše Evropa

www.denik.cz/nase-evropa/ [current version]

Soutěž studentů středních škol na téma Evropy a evropanství. Soutěžní příspěvky i informace o průběhu soutěže.

Publisher: Vltava-Labe-Press

Otevřená Evropa

www.denik.cz/otevrenaevropa/ [current version]

Stránky studentské soutěže na téma budoucnosti Evropské Unie, migrace obyvatel nebo problémů chudých států. Obsahují jednotlivé soutěžní příspěvky a vyhlášení vítězů soutěže.

Publisher: Vltava-Labe-Press

1 2