If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR : ÚZIS ČR

www.uzis.cz [current version]

Informace o činnosti organizace, součástí Rychlé informace, Aktuální informace, Informace ze zdravotnictví krajů, plné texty výstupů z jednotlivých analýz a další.

Publisher: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1