Display: visual, text

Dentforum : oficiální webové stránky České stomatologické komory pro pacienty

dentforum.cz [current version]

Web určený pro pacienty zubního lékařství. Odkazy na zubní lékaře a aktuální přehled zubních pohotovostí v ČR.

Publisher: Česká stomatologická komora

Svaz pacientů České republiky

www.pacienti.cz [current version]

Informace o svazu, reformě zdravotnictví, právech pacientů a aktuálním dění.

Publisher: Svaz pacientů ČR

Unie pacientů ČR

www.uniepacientu.cz [current version]

Stránky unie usilující o maximální informovanost o onemocněních, zásadách správné klinické praxe a moderních trendech léčby a prevence mezi širokou veřejností.

Publisher: Unie pacientů ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR : ÚZIS ČR

www.uzis.cz [current version]

Informace o činnosti organizace, součástí Rychlé informace, Aktuální informace, Informace ze zdravotnictví krajů, plné texty výstupů z jednotlivých analýz a další.

Publisher: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1