Display: visual, text

Geochemie a mineralogie

gchmin.ic.cz [current version]

Internetový časopis obsahující příspěvky z oboru geochemie a mineralogie.

Publisher: Terrigenia

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

www.irsm.cas.cz [current version]

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav struktury a mechaniky hornin

1