Display: visual, text

Česká geografická společnost

geography.cz [current version]

Informace o společnosti, aktualitách a akcích. Součástí časopisy Informace České geografické společnosti a Geografie - sborník České geografické společnosti.

Publisher: Česká geografická společnost

Geoscape : alternative approaches to middle-european geography

geo.ujep.cz [current version]

Elektronický časopis v angličtině zabývající se výzkumem krajiny v širším smyslu.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

1