Display: visual, text

Boleradice

boleradice.cz [current version]

O Boleradicích, místních institucích, turistice, akcích, součástí i časopisy Polehrad a Divadelní noviny

Publisher: Městys Boleradice

Česká geografická společnost

geography.cz [current version]

Informace o společnosti, aktualitách a akcích. Součástí časopisy Informace České geografické společnosti a Geografie - sborník České geografické společnosti.

Publisher: Česká geografická společnost

Geografická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

geografie.natur.cuni.cz [current version]

Informace o sekci, studiu geografie, vědě a výzkumu, službách, katedrách, výzkumných záměrech, Geografické knihovně a Mapové sbírce.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geografie

Geografické rozhledy

geography.cz/geograficke-rozhledy/ [current version]

Multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání, které svým obsahem přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe

Publisher: Česká geografická společnost

Geoportál : geografická data Prahy na jednom místě

www.geoportalpraha.cz [current version]

Informace o digitálních mapách, geografických datech ve správě hl. m. Prahy, mapových aplikacích, internetových mapových službách, souvisejících právních předpisech a dalším.

Publisher: Magistrát hlavního města Prahy. Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Geoscape : alternative approaches to middle-european geography

geo.ujep.cz [current version]

Elektronický časopis v angličtině zabývající se výzkumem krajiny v širším smyslu.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

GISportal.cz

www.gisportal.cz [current version]

Události, články, tiskové a bleskové zprávy z oblasti geografických informačních systémů dostupných na internetu.

Publisher: Pánek, Jiří

Ikoktejl

czech-press.cz [current version]

Články z časopisů Koktejl a Everest o cestování, přírodě, vesmíru, vědě, turistice, horolezectví a dalším.

Publisher: Czech Press Group

Klaudyán : internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny

www.klaudyan.cz [current version]

Stránky časopisu, jehož cílem je rozvíjet holistické, historické a environmentalistické přístupy v geografii a napomáhat rozvoji historické geografie a environmentálních dějin.

Publisher: Česká geografická společnost

Krušné hory

www.krusnohorsky.cz [current version]

Mnoho zajímavých turistických informací z oblasti Krušnohorska. Součástí informace o cyklobusech, pěších trasách a cyklotrasách.

Publisher: Valina, Martin

Latinská Amerika dnes : informace, zprávy a postřehy z Latinské Ameriky

latinskaamerikadnes.cz [current version]

Zajímavé články o dění, kultuře, historii a cestování v Latinské Americe. Součástí kvízy, pozvánky na zajímavé akce a bohatá fotogalerie

Publisher: Juřík, Ondřej

Namasté Nepál

namastenepal.cz [current version]

Stránky o Nepálu a aktivitách spojených s humanitární, vzdělávací a kulturní podporou lidí v Nepálu. Součástí jsou informace o občanském sdružení Namasté Nepál jeho stanovy, členové, forma pomoci

Publisher: Namasté Nepál

1 2