Display: visual, text

Hluk & Emise

hluk.eps.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak vlivům emisí znečišťujících látek a nadměrného hluku

Publisher: Frank Bold Society

Pražské matky

prazskematky.cz [current version]

Stránky sdružení zabývajícího se stavem bezpečnosti provozu, dopravou a kvalitou ovzduší v Praze. Informace o organizaci a aktivitách, dostupné plné texty publikací.

Publisher: Pražské matky

1