Display: visual, text

Čistá dvojka : více informací, více čistoty

cista.praha2.cz [current version]

Projekt Čistá dvojka městské části Praha 2 si klade za cíl povzbudit občany k většímu zájmu o místo, kde žijí. Informace pro majitele psů, o třídění odpadu, nelegální reklamě aj.

Publisher: Městská část Praha 2

Obce v datech

www.obcevdatech.cz/ [current version]

Stránky projektu, který porovnává kvalitu života v 206 obcích na základě dat. Web umožňuje obcím zlepšovat svou kvalitu života a zvyšovat transparentnost pomocí různých indikátorů, jako jsou dostupnost zdravotní péče, kvalita ovzduší, zaměstnanost a další.

Publisher: Obce v datech

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Praha - město pro život

mestaprozivot.arnika.org [current version]

Kampaň sdružení Arnika, jejímž cílem je přispět k udržitelnému rozvoji českých měst, informace o územním plánu a zeleni

Publisher: Arnika

Pražské matky

prazskematky.cz [current version]

Stránky sdružení zabývajícího se stavem bezpečnosti provozu, dopravou a kvalitou ovzduší v Praze. Informace o organizaci a aktivitách, dostupné plné texty publikací.

Publisher: Pražské matky

Zažít město jinak

zazitmestojinak.cz [current version]

Stránky iniciativy zaměřené na sousedské akce v českých městech a na sdílení veřejného prostoru. Zahrnují informace o programu akcí, o jednotlivých lokalitách a mapu.

Publisher: Auto*mat

1