Display: visual, text

Asociace mediátorů České republiky

www.amcr.cz [current version]

Stránky obsahují informace o asociaci, probíhajících a realizovaných projektech, vysvětlení, co je to mediace a příklady z praxe, seznam akreditovaných mediátorů.

Publisher: Asociace mediátorů ČR

PMS : probační a mediační služba České republiky

pmscr.cz [current version]

Jedná se o stránky Probační a mediační služby České republiky, jejíž cílem je zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizování a zajišťování efektivního a důstojného výkonu alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality

Publisher: Probační a mediační služba ČR

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

www.urmr.cz [current version]

Stránky společnosti, která se zabývá alternativním řešením sporů prostřednictvím rozhodčího řízení a mediačního řízení. Informace o společnosti, řády a pravidla řízení, seznam rozhodců a mediátorů

Publisher: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

1