Display: visual, text

Asociace mediátorů České republiky

www.amcr.cz [current version]

Stránky obsahují informace o asociaci, probíhajících a realizovaných projektech, vysvětlení, co je to mediace a příklady z praxe, seznam akreditovaných mediátorů.

Publisher: Asociace mediátorů ČR

Finanční arbitr České republiky

www.finarbitr.cz [current version]

Jedná se o stránky státní instituce zřízené v roce 2003, jejíž cílem je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Web obsahuje výroční zprávy, právní normy, příklady řešených sporů

Publisher: Finanční arbitr ČR

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

www.urmr.cz [current version]

Stránky společnosti, která se zabývá alternativním řešením sporů prostřednictvím rozhodčího řízení a mediačního řízení. Informace o společnosti, řády a pravidla řízení, seznam rozhodců a mediátorů

Publisher: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

1