Display: visual, text

Čtenářské kluby

ctenarskekluby.cz [current version]

Stránky projektu, který pracuje s předškolními a prvostupňovými dětmi, jimž představuje knížky a četbu jako příjemný a zároveň poučný způsob trávení volného času. Informace o projektu, přehled klubů a jejich činnosti.

Publisher: Nová škola

Den pro dětskou knihu!!!

www.dendetskeknihy.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je propagace dětské knihy, a v návaznosti na to zvyšovat úroveň dětského čtenářství. Přehled aktuálních i uplynulých pořádaných akcí, včetně fotogalerií a propagační materiály projektu

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Klub dětských knihoven

www.futuranp.eu/kdk/ [current version]

Stránky obsahují informace o činnosti, projektech na podporu dětského čtenářství, aktuality. Součástí jsou fotogalerie z jednotlivých akcí.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Klub dětských knihoven

Pohádky pro společné čtení : projekt na podporu rodinného čtení a vyprávění

www.spolecnecteni.com [current version]

Stránky projektu na podporu čtenářství, zaměřené především na děti se specifickými poruchami učení. Obsahuje ukázky pohádek, přehled akcí a informace a články o projektu.

Publisher: Vorlíčková, Alena

1