Display: visual, text

Týnská škola

skola.collegiummarianum.cz [current version]

Vzdělávací instituce zaměřená na liturgickou a duchovní hudbu 16.-18. století a teoretické i praktické vzdělání v oblasti hudby 17. a 18. století. Informace o studijních oborech

Publisher: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola

1