Display: visual, text

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/J_Met_Nano/ [current version]

Odborný časopis přinášející články a laboratorní zprávy z oblasti metalomiky a nanotechnologií.

Publisher: Mendelova univerzita

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií : Centrum excelentní vědy

web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/ [current version]

Informace o výuce, výzkumu, projektech, pracovištích, konferencích a aktuálním dění.

Publisher: Mendelova univerzita

National centre for biomolecular research : NCBR

ncbr.chemi.muni.cz [current version]

Zdroj prezentující výzkumné projekty z oblasti molekulární biologie, chemie a genetiky řešené NCBR. Zahrnuje informace o ústavu, administrativní strukturu, přednášející, aktuality

Publisher: Masarykova univerzita. Národní centrum pro výzkum biomolekul

1