Display: visual, text

Centrum Carolina

centrumcarolina.cuni.cz [current version]

Stránky centra Karlovy Univerzity, jehož služby jsou určeny studentům a studentkám, kteří se v průběhu studia dostanou do situace, kdy potřebují pomoci s obtížnější životní situaci. Věnují se především podpoře osob se zdravotním a socioekonomickým znevýhodněním, nebo také i podpoře v situacích sexuálního obtěžování a šikany.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká hiporehabilitační společnost

hiporehabilitace-cr.cz [current version]

O společnosti, hiporehabilitaci a akcích. Součástí časopis Hiporehabilitace, E-zpravodaj výkonného výboru, průvodce ježděním, sborníky a články

Publisher: Česká hiporehabilitační společnost

Dobromysl.cz

www.dobromysl.cz [current version]

Komplexní informace o problematice zdravotního postižení. Příspěvky přibližují život s jednotlivými druhy postižení a možnosti integrace postižených do společnosti

Publisher: Máme otevřeno?

Domov pod hradem Žampach : domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení

uspza.cz [current version]

Zařízení sociálních služeb určené pro osoby se zdravotním postižením. Informace o službě, pořádaných akcích; součástí stránek informace o místním arboretu a také legendy a pověsti z okolí Žampachu

Publisher: Grätz, Luděk

Helpnet.cz : informační portál pro osoby se specifickými potřebami

www.helpnet.cz/ [current version]

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami nabízí orientaci v problematice zdravotního postižení

Publisher: BMI sdružení

Internetporadna

internetporadna.cz [current version]

Poradenské informace o životě s postižením, drogovou závislostí. Duchovní poradenství, psychologické poradenství, podpora sociálně znevýhodněných lidí

Publisher: InternetPoradna.cz

Journal of Exceptional People

jep.upol.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na výuku osob se specifickými potřebami. Plné texty od roku 2012.

Publisher: Univerzita Palackého

Konto Bariéry, nadace Charty 77

www.kontobariery.cz [current version]

Informace o projektu Konto Bariéry, jeho cílech, činnosti a projektech, součástí informace pro dárce.

Publisher: Nadace Charty 77

Můžeš

muzes.cz [current version]

Informace z oblasti legislativy, zdravotního pojištění, pracovního uplatnění, rekvalifikace a pracovní rehabilitace zdravotně postižených

Publisher: Sdružení přátel Konta Bariéry

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

nrzp.cz [current version]

Informace o sdružení, projektech, činnosti a aktuálním dění. Součástí časopis Mosty, noviny Skok do reality a publikace 10 let NRZP ČR.

Publisher: Národní rada zdravotně postižených ČR

Pacholeg : hlavně se z toho nepo*srat! :)

pacholek.com [current version]

Blog Jiřího Šviháka, kde vtipně popisuje, jak se zotavuje po tom, co přišel o nohu při nehodě na motorce. Blog oceněný cenou Magnesia Litera 2020.

Publisher: Švihálek, Jiří

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Pomocné tlapky o.p.s. : asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie

www.pomocnetlapky.cz [current version]

Obecně prospěšná společnost zabývající se výcvikem asistenčních psů a poradenstvím v této oblasti. Součástí stránek podrobné informace o asistenčních psech a Zpravodaj pomocných tlapek

Publisher: Pomocné tlapky

1 2