Display: visual, text

Drogy-info.cz : informační portál o ilegálních a legálních drogách

www.drogy-info.cz [current version]

Informace o drogách, léčbě, prevenci a poradnách. Součástí e-publikace, metodika a učebnice

Publisher: Úřad vlády ČR

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

www.infekce.cz [current version]

Stránky informující o společnosti, součástí doporučené postupy, zákony a vyhlášky týkajících se infekčního lékařství.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost infekčního lékařství

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Vakcíny a očkování

www.vakciny.net [current version]

Průvodce očkovacími metodami a vakcínami, součástí informace o očkování do ciziny, exotických infekcích a zákonné normy.

Publisher: Petráš, Marek

1