Display: visual, text

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

www.infekce.cz [current version]

Stránky informující o společnosti, součástí doporučené postupy, zákony a vyhlášky týkajících se infekčního lékařství.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost infekčního lékařství

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1