Display: visual, text

RadyvNouzi.cz : portál nejen pro obyvatele Pardubic

radyvnouzi.cz [current version]

Informace o tom, jak se člověk má zachovat v různých krizových situacích. Součástí poradna, testy znalostí a aktuality z Pardubického kraje.

Publisher: Rescueinfo

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP : SKPZ

www.skpz.cz [current version]

Informace o společnosti, aktualitách, akcích a konferencích týkajících se krizové připravenosti ve zdravotnictví.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Survive-Ability

survive-ability.cz [current version]

Stránky zaměřené na techniky přežití při útoku zbraní hromadného ničení. Informace o zbraních hromadného ničení, způsobech ochrany, evakuaci a dalším.

Publisher: Salava, Jan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1