Display: visual, text

Policy Briefs VÚBP, v. v. i.

vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/policy-briefs-vubp-v-v-i/ [current version]

Časopis poskytuje stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Safety 21 : měsíčník BOZP

www.safety-21.com [current version]

Měsíčník se věnuje tématu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Publisher: Pracovní zdraví a bezpečnost

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

vubp.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Informace o ústavu, organizační struktuře, legislativě, projektech, konferencích, součástí periodikum Zpravodaj.

Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

1