Display: visual, text

BOZPinfo

bozpinfo.cz [current version]

Stránky se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a ochranou životního prostředí v ČR, včetně související legislativy, se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků

Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s. : CRAA

www.craa.cz [current version]

Stránky české asociace pro práce a aktivity ve výškách, která se zabývá výcvikem a vzděláváním osob pracujících ve výškách a tvorbou odborných materiálů. Zveřejňují své odborné materiály, relevantní novinky, odkazy na další zdroje a informace ke kurzům.

Publisher: Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s.

Odbory - online : poradenství pro ochranu vašich práv

odbory-online.cz [current version]

Obsahuje online právní poradnu na právní ochranu zaměstnanců a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Publisher: Českomoravská konfederace odborových svazů

Policy Briefs VÚBP, v. v. i.

vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/policy-briefs-vubp-v-v-i/ [current version]

Časopis poskytuje stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Safety 21 : měsíčník BOZP

www.safety-21.com [current version]

Měsíčník se věnuje tématu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Publisher: Pracovní zdraví a bezpečnost

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

vubp.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Informace o ústavu, organizační struktuře, legislativě, projektech, konferencích, součástí periodikum Zpravodaj.

Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

1