If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Konvergenční program České republiky

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_programy.html [current version]

Dokument objasňuje střednědobou rozpočtovou strategii ČR vzhledem k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií pro přijetí jednotné evropské měny

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1