Display: visual, text

Fiskální výhled ČR

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html [current version]

Fiskální výhled je publikován zpravidla koncem května a listopadu. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Nedílnou součástí je i Metodická příručka, která definuje, upřesňuje a vysvětluje řadu pojmů, metod a použitých statistik.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Hospodářská politika

www.narodacek.cz [current version]

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Publisher: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Konference | Indexace

www.narodacek.cz/indexace-sborniky/ [current version]

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Publisher: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Konvergenční program České republiky

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_programy.html [current version]

Dokument objasňuje střednědobou rozpočtovou strategii ČR vzhledem k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií pro přijetí jednotné evropské měny

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Národní rozpočtová rada

unrr.cz [current version]

Stránky Národní rozpočtové rady, nezávislého odborného orgánu, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb. Na stránkách zveřejňují aktuality o rozpočtech a fiskální politice a některé své publikace.

Publisher: Národní rozpočtová rada

Výzkumné studie

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_vyzkum_studie.html [current version]

Výzkumné studie Ministerstva financí ČR slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1