Display: visual, text

Fiskální výhled ČR

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html [current version]

Fiskální výhled je publikován zpravidla koncem května a listopadu. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Nedílnou součástí je i Metodická příručka, která definuje, upřesňuje a vysvětluje řadu pojmů, metod a použitých statistik.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Konvergenční program České republiky

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_programy.html [current version]

Dokument objasňuje střednědobou rozpočtovou strategii ČR vzhledem k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií pro přijetí jednotné evropské měny

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Národní rozpočtová rada

unrr.cz [current version]

Stránky Národní rozpočtové rady, nezávislého odborného orgánu, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb. Na stránkách zveřejňují aktuality o rozpočtech a fiskální politice a některé své publikace.

Publisher: Národní rozpočtová rada

Státní pokladna

www.statnipokladna.cz [current version]

Cílem projektu Státní pokladna je implementovat Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) jako nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Výzkumné studie

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_vyzkum_studie.html [current version]

Výzkumné studie Ministerstva financí ČR slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1