Display: visual, text

Katedra aplikované matematiky

kap.fp.tul.cz [current version]

Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Publisher: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1