Display: visual, text

700 Let Karel IV. : zakladatel Univerzity Karlovy

karel700.cuni.cz [current version]

Webové stránky oslav 700 let od narození císaře Karla IV. organizovaných Univerzitou Karlovou. Přehled kulturních akcí, přednášek a slavnostních událostí.

Publisher: Univerzita Karlova

Karel IV. 700 : 1316 - 2016 : 700. výročí narození Karla IV.

otecvlasti.eu [current version]

Webové stránky oslav výročí 700 let narození císaře Karla IV. zahrnují informace o osobnosti Karla IV., o výstavách a kulturních akcích.

Publisher: Spolek Otec vlasti Karel IV.

Karel IV. 700 : Stránky Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s.

carolusquartus.eu [current version]

Stránky spolku, jenž vznikl s cílem propagovat názory, postoje a myšlenky Karla IV., krále českého a císaře římského. Zahrnuje informace o panovníkovi, o kulturních a dalších akcích a o jubilejních oslavách.

Publisher: Spolek Otec vlasti Karel IV.

Plzeň 1945

plzen1945.cz [current version]

Stránky projektu, jenž tvoří součást oslav osvobození města Plzně americkou armádou. Zahrnují informace o projektu, o vojensko-historickém programu oslav, tematické texty, fotogalerii, dobové fotografie a další materiály.

Publisher: Klub vojenské historie Tommy & Yankee z.s. Plzeň

Pravdu neupálíš : pocta Janu Husovi, bývalému rektorovi UK

hus.cuni.cz [current version]

Webové stránky Univerzity Karlovy k oslavě odkazu Jana Husa. Přehled pořádaných akcí, informace o filmu, výstavě a konferenci věnované osobnosti Jana Husa.

Publisher: Univerzita Karlova

Sv. Cyril a Metoděj : 1150 let

www.velehrad.eu [current version]

Stránky přinášejí informace k oslavám 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Publisher: Petarda Production

Univerzita a republika 1918-2018

uk100.cuni.cz [current version]

Stránky se u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky věnují vztahům mezi ní a Univerzitou Karlovou. Obsahují informace o osobnostech a událostech, seznam akcí pro odborníky i veřejnost.

Publisher: Univerzita Karlova

1