Display: visual, text

i-Forum

iforum.cuni.cz [current version]

Webová stránka informující o Univerzitě Karlově. Součástí je pdf verze časopisu Forum (čtvrtletně)

Publisher: Univerzita Karlova. Redakce

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzita Karlova

ipsc.cuni.cz [current version]

Centrum poskytující informace o Univerzitě Karlově, konzultace, poradenské a asistenční služby.

Publisher: Univerzita Karlova. Informační, poradenské a sociální centrum

UKáčko.cz : portál studentů Univerzity Karlovy

ukacko.cz [current version]

Webový portál studentů Univerzity Karlovy přináší informace ze života univerzity i aktuality o stavu současného vysokoškolského studia

Publisher: UK media

Univerzita a republika 1918-2018

uk100.cuni.cz [current version]

Stránky se u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky věnují vztahům mezi ní a Univerzitou Karlovou. Obsahují informace o osobnostech a událostech, seznam akcí pro odborníky i veřejnost.

Publisher: Univerzita Karlova

Univerzita Karlova v Praze

www.cuni.cz [current version]

Stránky Univerzity Karlovy. Informace o studiu, výzkumu, projektech, historii a aktuálním dění. Součástí organizační struktura.

Publisher: Univerzita Karlova

1