Display: visual, text

Ústav hudební vědy : Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta

musicology.ff.cuni.cz [current version]

Informace o ústavu, zaměstnancích, studiu a aktuálním dění. Součástí výroční zprávy a koncepce rozvoje.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav hudební vědy

1