Display: visual, text

Psychiatrie pro praxi

psychiatriepropraxi.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis určený ambulantním a klinickým psychiatrům. Informace z ambulantní psychiatrie, psychofarmakologie a psychoterapie. Plný text dostupný od roku 2001.

Publisher: Solen

1