Display: visual, text

Celostátní setkání knihovnických seniorů

seniori6.webnode.cz [current version]

Informace o programu setkání , organizační pokyny, ohlasy a fotogalerie.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Licence: CC BY 4.0

Domácínásilí

domacinasili.cz [current version]

Informace o problematice domácího násilí. Odborné texty, legislativa, podpora pro řešení krizových situací

Publisher: Bílý kruh bezpečí

Geriatrie.cz

www.geriatrie.cz [current version]

Stránky o gerontologii, podpoře zdraví, prevenci a klinických aspektech onemocnění vyššího věku

Publisher: MeDitorial

i-senior.cz : magazín nejen pro seniory

www.i-senior.cz [current version]

Časopis nejen pro seniory přináší aktuální a volnočasové informace o zdraví, bydlení, zahradě, cestování, ekonomice a dalších. Dále publikují rozhovory se známými osobnostmi.

Publisher: Jiří Aujezdský

Klub seniorů Nové Město na Moravě

seniori.nmnm.cz [current version]

Informace o seniorském klubu, jeho činnosti a aktivitách; součástí stránek fotogalerie a ukázky poezie.

Publisher: Klub seniorů Nové Město na Moravě

Rada seniorů České republiky, o.s.

rscr.cz [current version]

Informace o vlastní organizaci, činnosti a aktivitách. Součástí stránek je poradna a také časopisy: Doba seniorů, Evropský senior a zpravodaj klubu novinářů seniorů Nebalíme to.

Publisher: Rada seniorů ČR

Šedesátka : web pro seniory

sedesatka.cz [current version]

Informace ze světa kultury, zdraví a životního stylu směřované čtenářům z řad seniorů

Publisher: Centred

Seniorclub.cz

seniorclub.cz [current version]

Rady, nápady, články a informace o aktuálním dění pro seniory.

Publisher: Sdružení pro rozvoj podnikání

Licence: CC BY 3.0 CZ

Seniors

seniors3.webnode.cz [current version]

Stránky seniorky snažící se o to, aby se senioři přestali bát počítačů. Součástí zajímavé články na různá témata.

Publisher: Jelínková, Věra

Seniortenis.cz : Český tenisový svaz

www.seniortenis.cz [current version]

Stránky seniorského tenisu, informace o svazu, rozpis turnajů, soutěží, celostátní žebříček seniorů ČR, fotogalerie

Publisher: Seniorský tenis Českého tenisového svazu

Svaz důchodců České republiky, o.s.

sdcr.cz [current version]

Informace o činnosti svazu, jeho organizaci, krajských pobočkách a legislativě týkající se seniorů. Součástí stránek časopis Zpravodaj.

Publisher: Svaz důchodců ČR

Život bez bariér : občanské sdružení

www.zbb.cz [current version]

Stránky občanského sdružení zaměřeného na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. Informace o sdružení, sociálních službách, pořádaných akcích a jednotlivých centrech.

Publisher: Život bez bariér

1