Display: visual, text

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)

www.sdruzenihistoriku.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je rozvoj, podpora a popularizace historických věd. Součástí je zpravodaj společnosti.

Publisher: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)

Spring University PRAGUE 2016

spring-university.fsv.cuni.cz [current version]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti sociálních věd. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

1