Display: visual, text

Centrum pro ekonomiku a politiku

cepin.cz [current version]

Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Informace o sdružení, organizovaných seminářích, vydávaných publikacích, newsletter a články o svobodné společnosti a tržním hospodářství

Publisher: Centrum pro ekonomiku a politiku

CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

www.cevro.cz [current version]

Stránky občanského sdružení, které se zaměřuje na popularizaci liberálně-konzervativních myšlenek a podporu pravicové politiky. Obsahují informace o sdružení, o studiu na akademii, vydaných publikacích a přehled akcí a událostí.

Publisher: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

Claude Fréderic Bastiat

www.bastiat.kvalitne.cz [current version]

Web věnovaný životu a dílu francouzského myslitele C. F. Bastiata, který žil v letech 1801-1850.

Publisher: Krupa, Vladimír

Licence: CC BY 4.0

Liberální institut

libinst.cz [current version]

Stránky Liberálního institutu, který se zaměřuje na rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a posílení vlády zákona. Obsahuje články, oborové studie, analýzy, online knihy, audio- a videozáznamy z diskuzních fór aj.

Publisher: Liberální institut

Rakouská škola a libertarianismus - Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko

www.mises.cz [current version]

Původní i přeložené články o volném trhu, individualismu, svobodě, ochraně soukromého vlastnictví a lidském jednání

Publisher: Ludwig von Mises institut Česko & Slovensko

Revue politika : politicko-společenská revue Centra pro studium demokracie a kultury

revuepolitika.cz [current version]

Revue politika přináší politické komentáře a analýzy konzervativně-liberálního pohledu

Publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

1