Display: visual, text

Iuridictum : encykopedie o právu

iuridictum.pecina.cz [current version]

Jedná se o encyklopedii vytvořenou v prostoru MediaWiki. Zdroj především obsahuje výklad pojmů z oblasti soukromého a veřejného práva

Publisher: Pecina, Tomáš

The European Society for History of Law

www.historyoflaw.eu/czech/ [current version]

Stránky odborné společnosti zaměřené na právní dějiny a studium historických souvislostí s přesahem do současné světové legislativy.

Publisher: Evropská společnost pro právní dějiny

Všehrd : on-line časopis

www.vsehrd.info [current version]

Elektronický časopis obsahující články z různých odvětví práva - finančního, obchodního, občanského, pracovního, práva informačních technologií, právních dějin, aj.

Publisher: Spolek českých právníků Všehrd

Vývoj československého práva v letech 1948-1989 : výběrový předmět Právnické fakulty Univerzity Karlovy

www.prf.cuni.cz/1948/index.htm [current version]

Informace o semináři a plné texty studijní literatury

Publisher: Bělovský, Petr

1