Display: visual, text

Communications in Mathematics

cm.osu.cz [current version]

Stránky mezinárodního vědeckého časopisu prezentující výzkumné práce v oblasti matematiky.

Publisher: Ostravská univerzita

Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace

kvaternion.fme.vutbr.cz [current version]

Časopis zaměřený na matematické aplikace. Obsahuje odborné i populárně vědecké články, materiály ke studiu, pedagogické náměty, vybrané studentské práce.

Publisher: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

1