Display: visual, text

Disparity : regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace

disparity.vsb.cz [current version]

Webové stránky projektu, který si dává za cíl navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a zmírňování regionálních rozdílů v České republice

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Local and Regional Information Society : LORIS

www.loriseu.eu [current version]

Stránky mezinárodní konference, jejímž cílem je umožnit zástupcům zúčastněných měst a regionů výměnu zkušeností a poskytnout jim příležitost k diskusi s dalšími zástupci veřejné správy.

Publisher: Triada

ROP Jihozápad

www.rr-jihozapad.cz [current version]

Stránky programu zaměřeného na podporu projektů realizovaných na území Jihočeského a Plzeňského kraje z dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zahrnují základní dokumenty, podmínky udělení dotací, informace o projektech, tiskové zprávy.

Publisher: Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Licence: CC BY 4.0

Roztoky.com : web občanů města Roztoky

roztoky.com [current version]

Stránky pro občany města Roztoky obsahující zpravodajství, kulturní zajímavosti, názory, polemiky a komentáře.

Publisher: Atomic Enterprises

Strukturální fondy EU

www.dotaceeu.cz [current version]

Portál přináší komplexní a spolehlivé informace o fondech EU v ČR. Informace o čerpání, fondech EU a rady jak na projekt.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Visegrad Four for Developing Information Society : V4DIS

www.v4dis.eu [current version]

Stránky konference zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií ve státní správě a samosprávě zemí V4, vývoj moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci vybraných projektů.

Publisher: Triada

1