Nechte se Webarchivovat!


Pokud hledáte certifikát či jiné naše grafické materiály pro umístění na vašem webu pokračujte zde


Creative Commons (CC)

Licence Creative Commons (dále CC) jsou souborem licencí, které slouží k legálnímu sdílení a využívání autorských děl. CC vznikly z potřeby nějakým způsobem právně upravit vztah mezi uživateli díla a jeho autorem v případě, že autor chce, aby jeho dílo mohla za vyznačených podmínek používat široká veřejnost. Licence CC tedy umožňuje autorovi nabízet jeho dílo prostřednictvím licenční smlouvy, na základě které poskytuje veřejnosti některá práva k dílu a jiná si vyhrazuje.

Licence CC jsou mezinárodně uznávané, srozumitelné (vyjádřené pomocí piktogramů) a bezplatné.

Informace pro vydavatele a autory

Využití licencí CC je ideální pokud chcete, aby ostatní mohli vaše dílo volně (v rámci podmínek licence) a bezplatně používat. Autorství díla zůstává v každém případě zachováno a vaše dílo se může dále šířit, rozvíjet nebo inspirovat jiné.

Před vystavením zdroje pod licencí CC je ovšem třeba zvážit několik skutečností:

Varianty licence

Licence CC nabízí šest typů licencí. Společným znakem všech licencí je povinnost uvést původ (název, autor, zdroj, licence).

Prvky licence jsou značeny piktogramy a kombinace těchto prvků tvoří různé typy licencí CC:

Označení licence Práva Povinnosti Název licence
BY ShareRemix BY Uveďte původ
BY-SA Remix BYSA Uveďte původ – Zachovejte licenci
BY-ND Share BYND Uveďte původ – Nezpracovávejte
BY-NC ShareRemix BYNC Uveďte původ – Neužívejte komerčně
BY-NC-SA ShareRemix BYSANC Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND Share BYNDNC Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte

Aplikace licence

Snadným způsobem pro vytvoření licence CC je generátor licencí. Prostřednictvím formuláře si zvolíte podmínky, za kterých chcete vaše dílo sdílet, případně vyplníte autorské údaje a formulář automaticky vygeneruje typ licence a HTML kód. Tento kód už pak stačí pouze vložit do zdrojového kódu vašich stránek.

Pro zachování správného licencování stránek je třeba, aby logo licence CC na vašich stránkách odkazovalo na celé znění textu licence.

Více informací najdete na českých stránkách licence CC nebo na oficiálních stránkách licence.