Nechte se Webarchivovat!


Pokud hledáte certifikát či jiné naše grafické materiály pro umístění na vašem webu pokračujte zde


Pomozte nám uchovat český web

Webarchiv Národní knihovny ČR se snaží archivovat a následně zpřístupňovat české elektronické online zdroje. Ve webovém archivu jsou uchovávány webové stránky získané v rámci celoplošných sklizní.

Podle platné české legislativy nemáme možnost poskytovat k obsahu archivu webu volný přístup. Jedinou možností pro uživatele, jak se dostat k datům ve Webarchivu, je přístup z terminálu v Národní knihovně. U vybraných webových stránek splňujících stanovená kritéria, usilujeme o dohodu s vydavatelem, umožňující online přístup.

Spolupracujte s Webarchivem

Vydáváte kvalitní webové stránky?

Co získáte spoluprací s námi?