Nechte se Webarchivovat!


Pokud hledáte certifikát či jiné naše grafické materiály pro umístění na vašem webu pokračujte zde


Výběr zdrojů

Kritéria výběru zdrojů pro výběrové sklizně:

Nejvýznamnějším kritériem pro výběr zdrojů do výběrových sklizní Webarchivu je bohemikální charakter zdroje. Toto kritérium se řídí pravidlem výběru dokumentů registrovaných v národní bibliografii, které zahrnuje:

Zdroje jsou do výběrových sklizní zařazovány zejména na základě jejich obsahu. Preferovány jsou zdroje s kulturní, vědeckou či historickou hodnotou, které mají originální a unikátní obsah a dlouhodobou badatelskou hodnotou.

K archivaci jsou zařazovány pouze volně přístupné/zveřejněné zdroje. Případně je nutné, aby byla přístupná obsahově podstatná část zdroj (zdroj může obsahovat např. sekci pro registrované uživatele).

Z hlediska formátu zdroje jsou archivovány zdroje v běžných formátech, které lze zobrazit pomocí webového prohlížeče.

Zdroje jsou také zařazovány s přihlédnutím k jejich technické povaze, jelikož není možné z technického hlediska sklidit všechny zdroje v takové podobě, v jaké se nacházejí na webu.

Doporučení pro výběrové sklizně:

Podrobněji o tom, jak Webarchiv archivuje webové zdroje, se dočtete v dokumentu Strategie budování sbírky Webarchivu.