Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války

www.centrum.usd.cas.cz [aktuální verze]

Centrum pracuje na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), náplní práce je především důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Česko-německý fond budoucnosti : kancelář pro oběti nacismu

cron.cz [aktuální verze]

Informace pro oběti nacistického bezpráví o vyřizování žádostí o finanční náhradu

Vydavatel: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Doba nesvobody (1938-1945) : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/doba-nesvobody-1938-1945 [aktuální verze]

Informace o nacistické perzekuci během Protektorátu Čechy a Morava, o německých bezpečnostních složkách a o začátku 2. sv. války napadením Polska. Součástí jsou záznamy vybraných projevů vysílaných v letech 1938-1945 rozhlasem

Vydavatel: Ústav pro studium totalitních režimů

Památník Terezín

www.pamatnik-terezin.cz [aktuální verze]

Webovská prezentace Památníku Terezín, jehož posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost

Vydavatel: Památník Terezín

Živá paměť

zivapamet.cz [aktuální verze]

Webové stránky obecně prospěšné společnosti Živá paměť, jejímž cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války

Vydavatel: Živá paměť

1