Zobrazení: vizuální, textové

Socioweb : sociologický webzin

www.socioweb.cz [aktuální verze]

Časopis z oblasti sociologie, výzkumu veřejného mínění a společnosti vůbec.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

1