Zobrazení: vizuální, textové

Český sociálněvědní datový archiv : ČSDA

archiv.soc.cas.cz [aktuální verze]

Sociologický datový archiv obsahuje plné texty odborných prací z oblasti sociologie a oborů souvisejících

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Sociologické studie/Sociological Studies

studie.soc.cas.cz [aktuální verze]

Studie zaměřené na prezentaci výsledků sociologických výzkumů obsahují komparativní analýzy, kritické teoretické stati a sociologické analýzy aktuálních společenských témat

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

soc.cas.cz [aktuální verze]

Webové stránky Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Socioweb : sociologický webzin

www.socioweb.cz [aktuální verze]

Časopis z oblasti sociologie, výzkumu veřejného mínění a společnosti vůbec.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Středisko empirických výzkumů

stem.cz [aktuální verze]

Webové stránky Střediska empirických výzkumů přinášejí krom informací o metodice činnosti i aktuální výsledky statistik veřejného mínění.

Vydavatel: STEM

1