Zobrazení: vizuální, textové

E-psychologie : elektronický časopis ČMPS

e-psycholog.eu [aktuální verze]

Jedná se o elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze knih

Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost

Psychologon : když se dělá z vědy věda, nedělá se věda

www.psychologon.cz [aktuální verze]

Internetový časopis zaměřený na popularizaci vědeckých informací z psychologie a příbuzných oborů.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Specializační studium výchovného poradenství PedFUK

www.ssvp.wz.cz [aktuální verze]

Studijní texty z oblasti obecné, vývojové, sociální, pedagogické psychologie a psychopatologie

Vydavatel: Valentová, Lidmila

1