Zobrazení: vizuální, textové

Forum 2000

www.forum2000.cz [aktuální verze]

Stránky nadace naplňující odkaz Václava Havla prostřednictvím např. podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům. Informace o nadaci, jejich projektech, konferenci a aktuálním dění.

Vydavatel: Nadace Forum 2000

Perspectives : Review of International Affairs

www.perspectives.cz [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na otázky teorií mezinárodních vztahů, soudobé mezinárodní politiky, regionálních a globálních problémů ovlivňující mezinárodní vztahy. V současnosti je vůdčím časopisem ve svém oboru v celém regionu střední a východní Evropy

Vydavatel: Ústav mezinárodních vztahů

Rozvojovka

www.rozvojovka.cz [aktuální verze]

Jedná se o projekt organizace člověk v tísni, jehož cílem je provádět osvětu mezi obyvateli České republiky o české i mezinárodní rozvojové spolupráci a jejích souvislostech

Vydavatel: Člověk v tísni

1