Zobrazení: vizuální, textové

Česká rada dětí a mládeže

www.crdm.cz [aktuální verze]

Informace o radě, která podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, součástí publikace a časopis Archa.

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Informační centrum pro mládež

icm.cz [aktuální verze]

Informace o možnostech kreativního trávení času pro mladé. Vzdělávání, práce, cestování, kultura, zdraví

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Národní institut dětí a mládeže

nidm.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, neformálním vzdělávání, mezinárodní spolupráci, projektech a Talentcentru. Součástí stránek časopis Inspiromat

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

www.radambuk.cz [aktuální verze]

Stránky rady, která podporuje zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Informace o radě a akcích.

Vydavatel: RADAMBUK

1