Zobrazení: vizuální, textové

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR : IPPP ČR

ippp.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, studiích, analýze diagnostických a intervenčních nástrojů, nové maturitě, vzdělávacích programech, nadání a péči o nadané

Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Mensa České republiky

mensa.cz [aktuální verze]

Informace o Mense České republiky, která je nevýdělečným apolitickým sdružením nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání

Vydavatel: Mensa ČR

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

njh.cz [aktuální verze]

Stránky nadačního fondu zaměřeného na podporu talentovaných dětí obsahují informace o fondu, Ceně Jaroslava Heyrovského a jejích laureátech, výroční zprávy a plné texty seminářů.

Vydavatel: Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadané dítě : portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí

nadanedite.cz [aktuální verze]

Internetový portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu u dětí i studentů, jejichž snahou je nabídnout ucelený obraz o problematice rozvoje nadaní

Vydavatel: Hubatka, Miloslav

Národní institut dětí a mládeže

nidm.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, neformálním vzdělávání, mezinárodní spolupráci, projektech a Talentcentru. Součástí stránek časopis Inspiromat

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

1