Zobrazení: vizuální, textové

Čtenář : měsíčník pro knihovny

www.svkkl.cz/ctenar [aktuální verze]

Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví.

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

E-zpravodaj Národní knihovny ČR

e-zpravodaj.nkp.cz [aktuální verze]

Stránky časopisu informujícího o novinkách, službách, výstavách a zajímavostech v Národní knihovně ČR.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

www.jvkcb.cz [aktuální verze]

Historie, služby, řád a další dokumenty Jihočeské vědecké knihovny. Součástí jsou i informace (koncepce, metodika) regionálního knihovnictví a fotogalerie budov knihovny

Vydavatel: Jihočeská vědecká knihovna

Kamarádka knihovna

www.skipcr.cz/oceneni/kamaradka-knihovna [aktuální verze]

Stránky každoroční soutěže o nejlepší knihovnu pro děti obsahují soutěžní kritéria, průběh aktuálního a archiv uplynulých ročníků

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Klub vysokoškolských knihovníků

www.klubvsk.cz [aktuální verze]

Stránky neformální skupinky vysokoškolských knihovníků přinášející informace o klubu, přednáškách a zprávy o činnosti.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Knihovna Akademie věd ČR

www.lib.cas.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, poskytovaných knihovnických službách, odborných činnostech, novinkách ve fondu a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Knihovna

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana : KTN

www.ktn.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, poskytovaných službách pro nevidomé a těžce zrakově postižené, přehled aktualit.

Vydavatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

www.knihovnabbb.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně - historii, odděleních, poskytovaných službách a akcích. Vítěz ceny Městská knihovna roku 2012.

Vydavatel: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

knihovna.cz

www.knihovna.cz [aktuální verze]

Rozcestník projektů zaměřených na rozvoj a inovaci služeb v knihovnách.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Knihovna | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

knihovna.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Webové stránky univerzitní knihovny, která je tvořená celou sítí knihoven a Střediskem vědeckých informací. Součástí katalog knihovny, přehled online zdrojů a informace o knihovních službách.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Knihovna Jana Drdy Příbram

www.kjd.pb.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, jejích odděleních, akcích a aktuálním dění. Součástí Informační zpravodaj. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb v kategorii knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

Vydavatel: Knihovna Jana Drdy v Příbrami

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

www.kjm.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, její historii, službách a aktuálním dění. Součástí Bulletin. Knihovna mimo jiné oceněna v soutěži Biblioweb 2013 zvláštní cenou "nejlepší bezbariérový web knihovny" a Knihovnou roku 2012.

Vydavatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

1 2 3 4 5 6 7