Zobrazení: vizuální, textové

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

www.jvkcb.cz [aktuální verze]

Historie, služby, řád a další dokumenty Jihočeské vědecké knihovny. Součástí jsou i informace (koncepce, metodika) regionálního knihovnictví a fotogalerie budov knihovny

Vydavatel: Jihočeská vědecká knihovna

Knihovna Akademie věd ČR

www.lib.cas.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, poskytovaných knihovnických službách, odborných činnostech, novinkách ve fondu a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Knihovna

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Krajská vědecká knihovna Liberec

www.kvkli.cz [aktuální verze]

Všeobecné informace o knihovně, oddělení a pobočky, poskytované služby, projekty. Součástí jsou metodické informace o regionální funkci knihovny a medailony vybraných literárních autorů

Vydavatel: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

www.svkos.cz [aktuální verze]

Stránky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, obsahují informace o knihovně, nabízených službách a regionálních funkcích knihoven v Moravskoslezském kraji

Vydavatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

www.svkul.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, poskytovaných službách čtenářům i ostatním knihovnách, legislativa k plnění regionálních funkcí knihovny, zapojení do projektů, aktuality

Vydavatel: Severočeská vědecká knihovna

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

www.svkkl.cz [aktuální verze]

Základní informace o knihovně (historie, virtuální průvodce), poskytované služby čtenářům i knihovnám v rámci regionální funkce knihovny, aktuality

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : SVK Plzeňského kraje

www.svkpl.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně a službách čtenářům a ostatním knihovnám s důrazem na služby regionálních knihoven. Součástí je fotogalerie knihovny

Vydavatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

svkhk.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně (struktura knihovny, výroční zprávy, projekty), metodika pro knihovny z oblasti informační výchovy, seznam knihoven v regionu. Součástí je informační zpravodaj Občasník X vycházející 3x ročně od roku 2007

Vydavatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Vědecká knihovna v Olomouci

www.vkol.cz [aktuální verze]

Informace o historii, aktivitách, službách, knihovním fondu a regionálních funkcí Vědecké knihovny v Olomouci. Součástí je i časopis Knihovní obzor vycházející od roku 1993

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

1