Zobrazení: vizuální, textové

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

amvis.cz [aktuální verze]

Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Vydavatel: Americké vědecké informační středisko

Inforum

www.inforum.cz [aktuální verze]

Informace o konferenci, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání, a to jak ve firemní a knihovnické oblasti, tak i v oblastech vzdělávání a otevřeného přístupu (Open Access). Stránky obsahují příspěvky z aktuálního ročníku plus archiv sborníků všech předešlých ročníků

Vydavatel: Albertina icome Praha

knihovna.cz

www.knihovna.cz [aktuální verze]

Rozcestník projektů zaměřených na rozvoj a inovaci služeb v knihovnách.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Moravská zemská knihovna

www.mzk.cz [aktuální verze]

Aktuality, služby, projekty, vzdělávací aktivity a další informace o Moravské zemské knihovně v Brně

Vydavatel: Moravská zemská knihovna

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Národní lékařská knihovna

www.nlk.cz [aktuální verze]

Informace o přístupu do databází Národní lékařské knihovny, o elektronických objednávkách služeb, prezentace Zdravotnického muzea, informace pro knihovny, sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, adresáře lékařských knihoven v ČR

Vydavatel: Národní lékařská knihovna

Pražská informační služba

www.pis.cz [aktuální verze]

Domovské stránky Pražské informační služby, jejímž cílem je propagovat místo, seznamovat domácí i zahraniční zájemce s jeho památkami, s pražskou kulturou i historií a zajišťovat služby cestovního ruchu pro návštěvníky hlavního města i obyvatele Prahy

Vydavatel: Pražská informační služba

Vědecká knihovna v Olomouci

www.vkol.cz [aktuální verze]

Informace o historii, aktivitách, službách, knihovním fondu a regionálních funkcí Vědecké knihovny v Olomouci. Součástí je i časopis Knihovní obzor vycházející od roku 1993

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

1