Zobrazení: vizuální, textové

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

caat.cz [aktuální verze]

Webové stránky vědeckého pracoviště, které se zaměřuje na problematiku sociální a kulturní diferenciace moderních společností a na možnosti využití výstupů z antropologických výzkumů v kontextu sociální a integrační politiky, sociálních služeb a vzdělávací praxe

Vydavatel: Západočeská univerzita. Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Data a výzkum - SDA Info

dav.soc.cas.cz [aktuální verze]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

European Review of Social Sciences

erss2.webnode.cz [aktuální verze]

Sociologický odborný časopis se zvláštním zaměřením na střední a východní Evropu.

Vydavatel: Univerzitní servis

STEM : empirický výzkum pro demokracii

www.stem.cz [aktuální verze]

Stránky nezávislé neziskové výzkumné instituce, která se zaměřuje na rozmanitou paletu kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu, přípravu datových podkladů a sekundárních analýz různých zdrojů, poradenství založené na datech a vytváření komunikačních strategií.

Vydavatel: STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.

Středisko empirických výzkumů

stem.cz [aktuální verze]

Webové stránky Střediska empirických výzkumů přinášejí krom informací o metodice činnosti i aktuální výsledky statistik veřejného mínění.

Vydavatel: STEM

1